Taken - Rhesus (baby's)

Beantwoord de vragen.

Hoofdvraag.

Wat is de relatie tussen de rhesusfactor en complicaties tijdens een zwangerschap?

Deelvragen.

  1. Waarom loopt een rhesuspositieve moeder geen risico’s op complicaties?
  2. Wat kan er gebeuren als een rhesusnegatieve moeder nogmaals zwanger word van een rhesus-positief kind?
  3. Wat kan men doen om dit te voorkomen?
  4. Waarom is op deze wijze een 2de rhesuspositief kind (relatief) veilig?
  5. Waar komt de stof bilirubine vandaan?
  6. Wat doet het lichaam met deze stof?

Hoe lever je deze webquest in?

Je levert deze webquest in als Word-document van maximaal 2 pagina's.
(Lettertype Arial, tekengrootte 12)

© 2006-2019 BioDesk.nl  -  All Rights Reserved  -  Disclaimer  -  download Flash externe link  -  Opmerking/vraag over deze pagina?