Inleiding - Rhesus (baby's)

Rhesusaap

De rhesusfactor werd ontdekt door de wetenschappers Landsteiner en Wiener.
Ze ontdekten tijdens experimenten dat konijnen antistoffen produceerde tegen erytrocyten van de aap Macaca Rhesus. Deze antistoffen reageerden ook met de erytrocyten van 84% van mensen. Deze mensen worden sindsdien rhesus-positief genoemd. Resusnegatieve personen hebben deze rhesusfactor niet en zullen daarom na contact met resuspositief bloed antistoffen maken.

Wanneer een rhesusnegatieve moeder een rhesuspositief kind draagt ontstaat er een situatie waarin er complicaties op kunnen treden. Ervan uit gaande dat de moeder nooit met rhesuspositief bloed in aanraking is geweest heeft zij nog geen rhesus-antistoffen in haar bloed.
Tijdens de zwangerschap komt het bloed van moeder en kind (bijna) nooit direct in contact en zal de moeder dus ook geen antistoffen maken.
Echter, bij de geboorte van het kind kan de moeder in aanraking komen met de rhesus-antigenen van haar kind. Het immuunsysteem van de moeder zal dan antistoffen gaan aanmaken en dit levert een probleem op voor het volgende rhesuspositieve kind! Antistoffen kunnen namelijk wel door de placenta heen.

Wanneer de antistoffen in het bloed van het rhesuspositieve kind terecht komen breken zij de erytrocyten van het kind af. Het directe gevolg van de afbraak van erytrocyten is dat de foetus bloedarmoede krijgt welke zo ernstig kan zijn dat het hart niet goed meer kan functioneren en de foetus overlijdt.

De gele kleur die kinderen in het bovenstaande geval vaak hebben is het gevolg van een afbraakproduct van de rode bloedcellen, bilirubine.

© 2006-2021 BioDesk.nl  -  All Rights Reserved  -  Disclaimer  -  download Flash externe link  -  Opmerking/vraag over deze pagina?