Taken - Epo

  1. Waarom was de ontdekking van het hormoon EPO een belangrijke ontwikkeling in de medische wetenschap?
  2. Wat is het verband tussen leven/trainen op hoogte en EPO?
  3. Waarom is het lastig te controleren of iemand EPO heeft toegediend als doping?
  4. Leg uit of jij wel of niet vind dat het toedienen van EPO verboden moet zijn.
  5. Beschrijf de cursief en vetgedrukte begrippen in maximaal 1 alinea per begrip.

Hoe lever je deze webquest in?

Je levert deze webquest in als Word-document van maximaal 4 pagina's.
(Lettertype Arial, tekengrootte 12)

© 2006-2019 BioDesk.nl  -  All Rights Reserved  -  Disclaimer  -  download Flash externe link  -  Opmerking/vraag over deze pagina?