Evaluatie - Epo

De webquest zal op de volgende aspecten worden beoordeeld:

  • 100% van het cijfer wordt bepaald door de antwoorden en de samenvatting.

Bij het verslag wordt gekeken naar:

  1. De antwoorden op de vragen. (40%)
  2. De juistheid van de informatie. (40%)
  3. Gebruik van bronnen. (10%)
  4. Het taalgebruik (spelling, zinsbouw). (10%)
© 2006-2019 BioDesk.nl  -  All Rights Reserved  -  Disclaimer  -  download Flash externe link  -  Opmerking/vraag over deze pagina?