Inleiding - Epo

epo

Erythropoëtine (EPO) is een hormoon dat normaliter door de nier word gemaakt en dat de vorming van de rode bloedcellen in het lichaam stimuleert. Hierom word het ook wel kunstmatig toegediend als een vorm van doping, die het zuurstoftransporterende vermogen van het bloed verhoogd.

EPO wordt dus door het menselijk lichaam zelf gemaakt, maar kan ook in laboratoria gefabriceerd worden. Menselijke nieren maken de stof als reactie op een lage zuurstofspanning zoals bij de anemie wordt gezien. Oorspronkelijk werd de stof dan ook gemaakt als geneesmiddel voor mensen met slecht of niet functionerende nieren, die ondanks kunstnier- behandeling bijna allemaal bloedarmoede kregen door een gebrek aan EPO.

Een van de risico's van het toedienen van EPO is dat het bloed te stroperig kan worden. Hierdoor loopt de gebruiker een verhoogd risico op trombose.
Sinds 2000 bestaan er urinetests waarmee EPO-gebruik kan worden opgespoord.
Naast de urinetests word ook nog een andere test gebruikt: De hematocriettest.
Bij deze test wordt epo-gebruik niet rechtstreeks opgespoord, maar word het effect er van gemeten: hematocrietwaarde.
Als de waarde boven de 50% wordt bevonden word die atleet 2 weken uit de competitie genomen. Atleten die van nature een hoge hemacrotietwaarde hebben, kunnen na onderzoek dispensatie krijgen.

© 2006-2021 BioDesk.nl  -  All Rights Reserved  -  Disclaimer  -  download Flash externe link  -  Opmerking/vraag over deze pagina?