Taken - Bloedtransfusies

Beantwoord de vragen.

  1. Leg uit wat het grote gevaar is van agglutinatie van bloed.
  2. Welke lichaamsdelen zullen hiervoor het gevoeligst zijn en waarom?
  3. Waarom is de tabel in de inleiding niet compleet?
  4. Is het gunstig of ongunstig als het grootste deel van een bevolking Rh+ is? Leg uit!
  5. Wanneer kan donatie van O- bloed aan een A- acceptor toch een probleem zijn?
  6. Wat is, inclusief rhesusfactor, de universele donor? En de universele acceptor?

Hoe lever je deze webquest in?

Je levert deze webquest in als Word-document van maximaal 2 pagina's.
(Lettertype Arial, tekengrootte 12)

© 2006-2019 BioDesk.nl  -  All Rights Reserved  -  Disclaimer  -  download Flash externe link  -  Opmerking/vraag over deze pagina?