Opbouw WebQuest

Een WebQuest is altijd op de zelfde manier opgebouwd. Voor de leerling is het dan meteen duidelijk waar hij welke informatie in de WebQuest kan vinden en hoe er gewerkt moet worden.

 • Inleiding;

  De inleiding is een kort stukje tekst waarin doel en achtergrond van de opdracht wordt weergegeven. Hiermee wordt de leerling geprikkeld om verder te gaan met de opdracht. Met de inleiding van de WebQuest kan de voorkennis van de leerling geactiveerd worden.

  Het is belangrijk dat de inleiding aansluit op de beginsituatie van de leerling.

  Mensen hebben vaak kennis maar kunnen deze niet altijd toepassen in een nieuwe situatie. Met behulp van een verankerde instructie wordt er uitgegaan van een gezamenlijke kennisbron van de leerlingen. Leerlingen die met behulp van een verankerde instructie de opdracht begonnen waren gemotiveerder en beter in staat om nieuwe kennis te integeren in bestaande kennis.

 • Taken;

  In de taken staat beschreven wat de leerling moet doen en wat voor eindproduct er geleverd moet worden. De opdracht moet niet inhouden dat de leerling alleen informatie moet zoeken. De leerling moet met de informatie aan de slag om de opdracht te maken. De opdracht moet een doel hebben voor de leerling.

  Er zijn verschillende soorten opdrachten mogelijk. Mogelijkheden zouden kunnen zijn:

  • Een probleemstelling oplossen;

  • Een product maken;

  • Een samenvatting maken;

  • Een presentatie geven.

 • Proces;

  In dit deel van de WebQuest wordt er verteld hoe de leerling aan de slag moet gaan met de opdracht. Als er gewerkt wordt in een teamverband kan hier ook de taakverdeling van ieder worden. Aan welke punten moet de leerling voldoen om de opdracht met goed succes af te kunnen ronden.

 • Bronnen;

  Om de leerlingen te helpen met het vinden van informatie kunnen hier een aantal bronnen neer worden gezet welke helpen bij het verkrijgen van voldoende informatie om de opdracht te kunnen maken. Door het geven van een aantal informatiebronnen kan veel tijd bespaard worden met zoekwerk naar informatie. Daarnaast kan het ook ten dele voorkomen dat leerlingen op het web rondsurfen waarbij de leerlingen te veel worden afgeleid door andere zaken. Door van te voren informatiebronnen te selecteren kan worden gekeken naar de correctheid van deze informatie. Door te voorkomen dat leerlingen informatie gebruiken van website waar de informatie niet 100% van correct is kan het verkeerd constructureren van kennis voorkomen worden.

 • Evaluatie;

  In dit onderdeel wordt er verteld hoe de opdracht beoordeeld gaat worden, wat de eisen zijn om waaraan het product moet voldoen. Als het resultaat van deze beoordeling met de leerlingen wordt besproken kan er nog meer uit de reflectie worden gehaald zodat de volgende keer beter wordt gescoord.

 • Terugblik.

  Wat heeft de leerling nu eigenlijk bereikt en geleerd? Het gaat hier niet alleen om of er cognitieve kennis is verworven maar ook of er vaardigheden zijn geleerd. Zoals samenwerken, presenteren en zelf-reflectie.

© 2006-2019 BioDesk.nl  -  All Rights Reserved  -  Disclaimer  -  download Flash externe link  -  Opmerking/vraag over deze pagina?