Literatuur

Boeken

EPN (2003). Gaming: onderzoek naar de educatieve waarde van games. Uit: Parels & groeibriljanten: 8 denkers over de toekomst van het onderwijs. Den Haag: EPN

Berg, M. van den. (2003). Onderwijs en games: een goede combinatie. http://www.ictenonderwijs.nl/docentenplein-art_14.htm

Marcel Miranda, Johan Riemersma, Wim Veen; De digitale leeromgeving; Wolters-Noordhoff 1997 Grongingen

Valère Awouters, Jan Schuer; Digitale didactiek; De elektronische leeromgeving als krachtig hulpmiddel bij competentieleren; De Boeck 1ste druk 2005 Antwerpen;

Simons, P.R.J. (2002). Digitale didactiek: hoe (kunnen) academici leren ICT te gebruiken in hun onderwijs. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Frans Hertveldt, Philip Vanneste, Bert Wylin; Internet, een nieuw didactisch medium; Standaard Uitgeverij – MIM 1997

Muukkonen, H, Hakkarainen K, Leinonen T; Introduction to Fle2 pedagogy; http://fle2.uiah.fi/pedagogy.html

Prof. Robert-Jan Simons; Computer-supported collaborative learning in primary, secondary and vocational education; New Perspectives for Learning - Briefing Paper 31 http://www.pjb.co.uk/npl/bp31.pdf

Robert J. Marzano and Others. Dimensions of Thinking: A Framework for Curriculum and Instruction. Association for Supervision and Curriculum Development, 1988

5 dimensies Marzano's; http://www.efa.nl/virtueleschool/marzano/framer0.html

Jan Marten Praamsma; ICT in het licht van de pedagogische opdracht van de school; Universiteit Utrecht 2000

Het gebruik van de computer bij centrale examens; www.cevo.nl

Samenwerkend leren met behulp van ICT; Wilfred Rubens; http://www.euro-cscl.org/Research/artcsclieni

Oude didactiek past niet in nieuwe onderwijsvisies; H.P.J. Witteman, Oude didactiek past niet in nieuwe onderwijsvisies; Thema, tijdschrift voor het Hoger Onderwijs & Management, Nr. 1, 2001

wat is leren?; ISISQ5; http://www.isisq5.nl/breed.asp?steID=1&item=257

Sebbo Ebbens, Simon Ettekoven; Actief Leren; Wolters Noordhoff 2de druk 2005 grongingen

Literatuurstudie WebQuests;Eliane Segers, Behavioural Science Institute, Radboud Universiteit Nijmegen; In opdracht van: Kenniskring 3L (SLO); Maart 2008

Websites

B. Dodge; http://edweb.sdsu.edu/people/bdodge/Professional.html

March; http://www.bestwebquests.com/what_webquests_are.asp

J. Demmers; http://webkwestie.nl/

Peter Blijleven;

http://www.learning-theories.com/

http://nobel.se

WikiPedia

http://biologie.clv.nu

BioDesk

© 2006-2019 BioDesk.nl  -  All Rights Reserved  -  Disclaimer  -  download Flash externe link  -  Opmerking/vraag over deze pagina?