WebQuest

Voor de Amerikaanse onderzoeker Bernie Dodge is de geweldige hoeveelheid informatie welke beschikbaar is op het internet aanleiding geweest tot het bedenken van de "WebQuest".

WebQuests zijn bedoeld om leerlignen op een motiverende manier gestructureerd aan het werk te laten gaan met een onderwerp. Door een vast opbouw van de WebQuest wordt het snel duidelijk binnen welke grenzen de leerling de opdracht moet maken en waar deze aan moet voldoen.

De definitie van een WebQuest welke Dodge aan zijn vinding gaf:

A WebQuest is an inquiry-oriented activity in which some or all of the information that learners interact with comes from resources on the internet, optionally supplemented with videoconferencing.

Een WebQuest is een gestructureerde opdracht op het internet waar de leerling zelf opzoek gaat naar zijn informatie. Hiervoor krijgen de leerlingen een aantal bronnen op het internet aangereikt, waarmee de leerling zijn informatie kan vinden zonder direct gebruik te maken van een zoekprogramma.

Veel WebQuest welke te vinden zijn op het internet zijn volgens de onderzoeker March geen echte WebQuests. Een WebQuest moet meer zijn dan alleen een tekst met vragen welke letterlijk in de bronnen te vinden zijn, het moet meer zijn dan een digitale versie welke ook gedrukt zou kunnen worden. March defineerde in 2000 een preciezere definitie van wat een WebQuest is.

A WebQuest is a scaffolded learning structure that uses links to essential resources on the World Wide Web and an authentic task to motivate studentsí investigation of a central, open-ended question, development of individual expertise and participation in a final group process that attempts to transform newly acquired information into a more sophisticated understanding. The best WebQuests do this in a way that inspires students to see richer thematic relationships, facilitate a contribution to the real world of learning and reflect on their own metacognitive processes.

Een goede WebQuest laat de leerlingen verder kijken dan alleen naar de feiten uit één bron. De leerlingen moeten proberen nieuwe kennis te koppelen met eerder opgedane kennis en deze in een nieuwe situatie toe te passen. Als de vragen van een WebQuest alleen beantwoord kunnen worden met knippen en plakken van teksten dan is het geen goede WebQuest. De leerling moet kennis uit de bronnen gebruiken om in een andere situatie een oplossing te kunnen bedenken. De transfer van kennis (Bransford & Schwartz, 2001).

Het hele idee van de WebQuest van Dodge en March is gebaseerd op de leertheorieën van Marzano. De theorie van Marzano onderscheid het leren in vijf verschillende dimensies. In de vijf dimensies die Marzano in het leren onderscheid is het belangrijk dat de leerling zelf zijn kennis construeert. Aan de leerling wordt gevraagd bij het maken van een WebQuest een probleemstelling op te lossen. Hiermee construeert de leerling zijn nieuwe kennis.

© 2006-2021 BioDesk.nl  -  All Rights Reserved  -  Disclaimer  -  download Flash externe link  -  Opmerking/vraag over deze pagina?